HOME > 물류운반장비 > 1인용유압식
1인용유압식 전동 오더피크 자주식 고소작업대 HSL series 굴절식 붐리프트
  1인용유압식
 · 모델명  1인용 유압식 고소작업대 - MS series
 · 용도  
 · 특징  
 · 옵션  
 · 첨부파일  HS-1인용고소작업대MS-51.pdf  
1인용유압식

 
부산광역시 강서구 과학산단2로19번길 100-76(지사동)
대표번호: 051)313-4555 팩스: 051)322-0846
COPYRIGHT ⓒ 2014 HANSUNG WELL TECH ALL RIGHTS RESERVED